Daniel Przastek – Dyrektor artystyczny

 

Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych UW, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Jeden z twórców studenckiego zespołu „Teatr i Polityka”, z którym tworzył siedem spektakli teatralnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Jako dyrektor artystyczny w 2013 roku współtworzył Eye on Culture Festival – wydarzenie artystyczne prezentujące sztukę z krajów dawnego bloku wschodniego. Dramaturg, stały współpracownik Michała Zadary. Autor książek i licznych artykułów o historii najnowszej oraz związkach sztuki i polityki. Festiwal Teatrów Studenckich START współtworzy od I edycji.

Marcin Pietrowski – Szef impresariatu, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

 

Absolwent politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiował także zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej. Prezes SMIK, w którym od początku odpowiedzialny jest za dział impresariatu. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Prezesa Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Przy organizacji V edycji Festiwalu START odpowiedzialny jest m. in. za kontakt z zespołami i  przestrzeniami teatralnymi.

Aleksandra Wiktoria Grądzka – Producent, impresariat, biuro festiwalu

 

Studentka politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członkini koła naukowego “Teatr i Polityka” oraz Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Dwukrotny lider projektu Helpers’ Generation Fundacji DKMS na Uniwersytecie Warszawskim. Jej fascynacje krążą wokół teatru i mediów. Przez kilka lat występowała na deskach dwóch amatorskich teatrów młodzieżowych, teraz próbuje swoich sił na ekranie. Pomiędzy studiami a obowiązkami pogłębia swoje doświadczenie dziennikarskie i marketingowe.

 

Kamil Juśkiewicz – Producent, logistyka, sponsoring

 

Student politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie przez rok pełnił funkcję Przewodniczącego Szkoły. Absolwent technikum geodezyjnego. Od najmłodszych lat zafascynowany jest modelarstwem, historią i muzyką rockową. Zagorzały kibic Arsenalu Londyn.

 

Grażyna Gławnicka – Finanse

 

Studentka finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Zaangażowana społecznie wolontariuszka, która uczestniczyła m.in. w European Union Contest for Young Scientists. Z Festiwalem Teatrów Studenckich START związana od samego początku. Podczas V edycji do jej kompetencji należy zarządzanie środkami finansowymi Festiwalu.

Damian Buczyński – Przygotowanie materiałów o festiwalu, sponsoring

 

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Prezesa Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Autor wystawy dokumentującej historyczne edycje Festiwalu „Start”, które odbywały się w latach 70’ i 80’ XX wieku. Organizator konferencji naukowej poświęconej przeszłości i teraźniejszości teatru studenckiego, która odbyła się podczas III edycji w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Z Festiwalem START związany od 2014 roku.

 

 

Filip Pyśniak – Promocja i media

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Jego motto życiowe to „Jeśli nie spróbujesz nigdy, to nie będziesz wiedział, czy było warto”. Nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami i angażuje się w kolejne projekty. Jest osobą aktywną i otwartą. Motywację czerpie z kontaktu z innymi ludźmi. Jego głównym zadaniem jest dbanie o to, żeby marka Festiwalu Teatrów Studenckich START była coraz bardziej rozpoznawalna.

 

Jan Biedziak – Kierownik techniczny, wydarzenia afterparty

 

Student politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Akademii Filmu i Telewizji na kierunku realizacja dźwięku. Członek Koła Naukowego „Teatr i Polityka”, w którym pełnił funkcję Wiceprezesa ds. organizacyjnych. Wraz z zespołem NOŻE, gdzie gra na gitarze oraz syntezatorach, został laureatem Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Swojemu zainteresowaniu światem polityki i kultury daje wyraz na autorskim blogu. Z Festiwalem START związany od III edycji – początkowo jako realizator dźwięku i światła, obecnie kierownik ds. technicznych i koordynator wydarzeń afterparty.

 

Adam Butkiewicz – Impresariat, bilety 

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych od 2016 roku, kiedy to zaangażował się w organizację III edycji Festiwalu Teatrów Studenckich START. Na co dzień pracuje przy obsłudze widowni w Teatrze Kwadrat. Miłośnik bluesa i wielki fan sportu, który już dziewiąty rok trenuje pływanie.

 

Jakub Gołaś – Impresariat

 

Student  politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Uczestniczył w pracach nad organizacją III i IV edycji Festiwalu START, zajmując się m.in. impresariatem, wydarzeniami afterparty oraz obsługą publiczności.

Michał Radochoński – Identyfikacja wizualna i opracowanie materiałów

 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższego Studium Fotografii Narodowego Centrum Kultury. Jego prace wystawiane były między innymi w Fotoklubie RP, Teatrze Ochoty, Instytucie Teatralnym oraz Teatrze Studio. Autorski projekt multimedialny Ucho Obrazu prezentowany był podczas IV i V edycji festiwalu OFFO. Obecnie prowadzi firmę „Projekt Kreatywny”. Jako saksofonista angażuje się w różne przedsięwzięcia muzyczne.

Wiktor Jasionowski – Koordynacja przestrzeni festiwalowych

 

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Prezes Instytutu Rozwoju Kultury. Harcmistrz. Członek-założyciel Koła Naukowego UW „Lobbing”. Dziennikarz i wydawca prasy lokalnej. Członek Kapituły medalu im. W. Godlewskiego. Producent harcerskiego festiwalu kulturalnego – Kakofonia 2007, 2008 i 2009 oraz IV Festiwalu START. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Bezkompromisowy cyklista. W wolnych chwilach, przygotowując się do spokojnej starości, lubi obserwować zza okna ruch uliczny.

 

Remigiusz Kula – Koordynacja przestrzeni festiwalowych, promocja i media

 

Student politologii oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2017 roku Prezes Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Poza obowiązkami studenta, na co dzień zajmuje się tańcem towarzyskim. Wykwalifikowany sędzia debat oksfordzkich, choć nierzadko sam bierze w nich udział. Do jego zadań podczas organizacji V edycji Festiwalu START należą kontakt z mediami oraz rozpowszechnienie marki wydarzenia.

 

Dominik Drabarek – Program dodatkowy dla uczestników, bilety

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2016 roku członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Pracownik Teatru Kwadrat, w którym odpowiada za obsługę widowni. U innych najbardziej ceni sobie poczucie humoru. W wolnych chwilach chętnie uprawia kolarstwo szosowe lub gra na gitarze. W trakcie V edycji Festiwalu odpowiada m.in. za rezerwacje i sprzedaż biletów na spektakle.

 

Adam Łukasiewicz – Afterparty

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Otwarty i zawsze chętny do pomocy społecznik, który od początku studiów angażuje się w życie samorządu studenckiego na szczeblu instytutowym, wydziałowym i ogólnouniwersyteckim. Zainteresowany polityką i sportem w każdym jego możliwym wydaniu. Zapalony podróżnik, poszukiwacz przygód i kierowca. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Podczas V edycji Festiwalu START odpowiada za dobrą zabawę podczas afterparty.

 

Kacper Grębowiec – Finanse

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od dziecka zafascynowany światem polityki i sztuką dyplomacji. Czas wolny od zajęć poświęca na działalność w samorządzie studentów. Podczas V edycji Festiwalu START jest odpowiedzialny za obieg środków finansowych i rozliczenie przedsięwzięcia.

 

Katarzyna Cieśluk – Promocja i media

 

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim i studentka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od dwóch lat zawodowo związana z obszarem public relations. Festiwal START współtworzy od 2016 roku. Podczas V edycji Festiwalu jest odpowiedzialna m.in. za współpracę z mediami.

 

Justyna Okrucińska – Przygotowanie materiałów o festiwalu

 

Studentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. W latach 2016-2017 pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego I LO w Malborku. Aktywnie udziela się społecznie i charytatywnie.

Łukasz Obrycki – Strona internetowa

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełen pomysłów oraz energii do działania. Od początku studiów aktywnie zaangażowany w życie akademickie, co zaowocowało powołaniem do struktur zarządu studenckiego samorządu. Prywatnie pasjonuje się filmowaniem.

 

Nicole Tęcza – Przygotowanie materiałów o festiwalu

 

Studentka politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, członek koła naukowego „Teatr i Polityka”. Finalistka międzynarodowych zawodów IDO w Mikołajkach mini formacja jazz. Kilkukrotnie realizowała koncerty na deskach Teatru Muzycznego Roma i torwaru. Jej pasją są skoki spadochronowe i trekkingi górskie.

Łukasz Makarewicz – Człowiek

 

Student zarządzania w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego. Współorganizator Festiwalu Zwierciadła, spotkań teatralnych adresowanych do młodzieży licealnej. Z Festiwalem Teatrów Studenckich START związany od IV edycji, podczas której odpowiadał za współpracę z mediami oraz pozyskanie patronatów honorowych. Prywatnie wielki fan podróży i poznawania nowych kultur.

Piotr Gregorczyk – Człowiek 

 

Student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Przez pięć lat był zaangażowany w działalność Ogniska Teatralnego „U Machulskich”. Obecnie wolny czas poświęca na trenowanie boksu. Z Festiwalem START związany od IV edycji.