Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w VI Festiwalu Teatrów Studenckich START w Kielcach zostało zakończone.