Termin przyjmowania zgłoszeń na VI Festiwal Teatrów Studenckich START w Kielcach zostanie podany wkrótce.