Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w V Festiwalu Teatrów Studenckich START zakończone.

Serdecznie zapraszamy za rok.