DANIEL PRZASTEK foto 

Daniel Przastek – Dyrektor artystyczny

Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Instututu Nauk Politycznych UW, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Jeden z twórców studenckiego zespołu „Teatr i Polityka”, z którym tworzył siedem spektakli teatralnych. Jako dyrektor artystyczny w 2013 roku współtworzył Eye on Culture Festival – wydarzenie artystyczne prezentujące sztukę z krajów dawnego bloku wschodniego. Dramaturg, stały współpracownik Michała Zadary. Autor książek i licznych artykułów o historii najnowszej oraz związkach sztuki i polityki.

Marcin_foto_START

Marcin Pietrowski – Szef impresariatu, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

Absolwent politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, student II roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych, w którym od początku odpowiedzialny jest za dział impresariatu. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego „Teatr i Polityka”.  Z teatrem związany od najmłodszych lat. Przy organizacji IV edycji Festiwalu Teatrów Studenckich START jest odpowiedzialny za stały kontakt ze studenckimi zespołami teatralnymi.

wiktor_jasionowski

Wiktor Jasionowski – Producent

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz prezes Instytutu Rozwoju Kultury, czyli fundacji wspierającej młodych artystów. Założyciel Koła Naukowego Lobbing UW. Dziennikarz i wydawca miesięcznika „Wilsoniak Extra”. Członek Kapituły medalu im. Wiktora Godlewskiego, nagrody przyznawanej za zasługi dla ochrony przyrody. Harcmistrz oraz społecznik. Producent trzech edycji harcerskiego festiwalu kulturalnego Kakofonia.  W Stowarzyszeniu Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych sprawuje funkcję członka komisji rewizyjnej. Prywatnie zapalony kolarz.

golas_jakub 

Jakub Gołaś – Impresariat, wydarzenia afterparty

Student II roku politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW. Twórca tekstów do dwóch czasopism wydawanych przez klasę dziennikarsko-medialną w XLIX LO im. J W. Goethego, m. in. recenzji filmu „Pokłosie” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. W 2016 roku uczestniczył w organizacji III Festiwalu Teatrów Studenckich START.

j_biedziak

Jan Biedziak – Kierownik techniczny, koordynacja wydarzeń afterparty

Absolwent Akademii Filmu i Telewizji na kierunku realizacji dźwięku oraz student II roku politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wiceprezes ds. artystycznych Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Akustyk w Filharmonii Narodowej. Swoje muzyczne pasje, poza pracą, realizuje w zespole NOŻE, z którym szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. W Festiwalu Teatrów Studenckich START aktywnie uczestniczy od III edycji – początkowo jako realizator dźwięku i światła, następnie w roli kierownika ds. technicznych oraz koordynatora wydarzeń afterparty. Interesuje się szeroko pojętą muzyką współczesną, a wśród swoich ulubionych wykonawców wymienia m.in. Radiohead, Portishead oraz Badbadnotgood.

damian_buczynski 

Damian Buczyński – Przygotowanie materiałów o festiwalu 

Student bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych oraz prezes Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Autor wystawy dokumentującej historyczne edycje Festiwali „Start”, które odbywały się w latach 70’ i 80’ XX wieku. Jeden z organizatorów konferencji naukowej poświęconej przeszłości  i teraźniejszości teatru studenckiego, która stanowiła część III edycji Festiwalu Teatrów Studenckich START. Podczas II i III edycji Festiwalu START odpowiadał m.in. za przygotowanie materiałów informacyjnych oraz redakcję katalogu.

Michal_Radochonski_01 

Michał Radochoński – Identyfikacja wizualna i opracowanie materiałów

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższego Studium Fotografii Narodowego Centrum Kultury. Jego prace wystawiane były między innymi w Fotoklubie RP, Teatrze Ochoty, Instytucie Teatralnym, Teatrze Studio. Autorski projekt multimedialny „Ucho Obrazu” prezentowany był podczas IV i V edycji festiwalu OFFO. Obecnie prowadzi firmę Projekt Kreatywny; jako saksofonista angażuje się w różne przedsięwzięcia muzyczne.

grazyna_gławnicka 

Grażyna Gławnicka – Finanse

Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Członkini Koła Naukowego „Teatr i Polityka”, w którym od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych. Z Festiwalem Teatrów Studenckich START związana od samego początku. Przy ostatniej edycji Festiwalu START do jej kompetencji należało zarządzanie biurem festiwalowym oraz dbanie o czas wolny uczestników. Podczas IV edycji wydarzenia odpowiedzialna jest za obieg środków finansowych oraz rozliczenie przedsięwzięcia.

filip_pysniak 

Filip Pyśniak – Promocja i media

Student nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego motto życiowe to „Jeśli nie spróbujesz nigdy, to nie będziesz wiedział, czy było warto”. Nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami i angażuje się w kolejne projekty. Jest osobą aktywną i otwartą. Motywację czerpie z kontaktu z innymi ludźmi. Podczas organizacji IV edycji Festiwalu START zajmuje się promocją i marketingiem. Jego głównym zadaniem jest dbanie o to, żeby marka Festiwalu Teatrów Studenckich START była coraz bardziej rozpoznawalna.

adam_butkiewicz 

Adam Butkiewicz – Logistyka, bilety

Student III roku politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych od 2016 roku. Z Festiwalem Teatrów Studenckich START związany od III edycji.  Na co dzień pracuje przy obsłudze widowni w Teatrze Kwadrat. Miłośnik blues’a i rock’a oraz wielki fan sportu – przez 8 lat trenował pływanie. Podczas IV edycji Festiwalu START odpowiada za zakwaterowanie uczestników wydarzenia oraz stworzenie statuetki, która stanowi nagrodę główną Festiwalu.

dominik_drabarek

Dominik Drabarek – Program dodatkowy dla uczestników, bilety

Student politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Teatru Kwadrat, w którym odpowiada za obsługę widowni. Jako wolontariusz uczestniczył w przedsięwzięciu „Parlament Zwykłych Ludzi”, który odbył się w ramach wydarzenia „Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty.” Miłośnik jazzu, gry na gitarze elektrycznej i kolarstwa szosowego. Do jego głównych kompetencji podczas IV edycji Festiwalu START należy przygotowanie programu dodatkowego oraz dbanie o gości.

aleksandra 

Aleksandra Grądzka – Koordynacja wolontariuszy, biuro festiwalu

Studentka pierwszego roku politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Jej fascynacje krążą wokół teatru i mediów. Od trzech lat występuje na deskach dwóch amatorskich teatrów młodzieżowych. Pomiędzy studiami a obowiązkami pogłębia swoje doświadczenie dziennikarskie. Wielokrotnie angażowała się w działalność społeczną i charytatywną.

Łukasz Makarewicz – Promocja i media

Student I roku studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego. Ubiegłoroczny współorganizator Festiwalu Zwierciadła, spotkań teatralnych adresowanych do młodzieży licealnej. Z Festiwalem Teatrów Studenckich START związany od 2016 roku. Prywatnie wielki fan podróży i poznawania nowych kultur. Podczas IV edycji Festiwalu odpowiada za marketing oraz promocję przedsięwzięcia. Dba również o przygotowanie i wdrażanie kampanii marketingowej.

oraz Sylwia Mordak, Piotr Gregorczyk, Katarzyna Cieśluk, Kacper Grębowiec, Remigiusz Kula, Alina Filyuk, Urszula Bartkiewicz